Materská a úvery

S bábätkom príde aj obdobie sucha. Poznáme to asi všetky. Problém však nastáva, ak neviete utiahnuť úver či hypotéku. Alebo naopak by ste potrebovali napr. hypotéku na bývanie, z dôvodu osamostatnenia sa, či ako investíciu do vlastného bývania (namiesto prenájmu). Dôvodov je veľa. Oba prípady si nižšie rozoberieme. Poradí nám aj odborníčka na financie Martina Orosová, ktorá sa finančnému sprostredkovaniu venuje profesionálne už siedmy rok. Vďaka tomu pomohla už stovkám klientov vyriešiť otázku osobných financií.

1. Požiadanie o odklad splátok.

Národná banka Slovenska vydala zákon o bankách, ktorý hovorí, že banky musia pri narodení dieťaťa ponížiť alebo odložiť splátku istiny. Konkrétne § 75 odst. 4, písm h) zákona 483/2001 Z. z. je „záväzok hypotekárnej banky, ak je klientom fyzická osoba podľa § 85a ods. 1, že jej umožní odložiť splátky istiny hypotekárneho úveru alebo znížiť mesačnú splátku hypotekárneho úveru až na polovicu jej výšky počas 36 mesiacov, ak sa tomuto klientovi narodí dieťa alebo tento klient si osvojí maloleté dieťa a tento klient o to hypotekárnu banku písomne požiada v lehote do šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa alebo osvojenia si maloletého dieťaťa a k žiadosti priloží aj rodný list dieťaťa; hypotekárnej banke sa umožňuje určiť v zmluve o hypotekárnom úvere aj iné okolnosti a dôvody, pri ktorých umožní odloženie splátok istiny hypotekárneho úveru alebo zníženie mesačnej splátky hypotekárneho úveru.“ – (POZOR! Tento zákon je účinný len do júna 2017, potom príde jeho novelizácia!)

Zákon 483/2001 ďalej špecifikuje zákon §13 odst 16 zákona 90/2016 Z.z., ktorý hovorí: „ Ak je spotrebiteľom osoba, ktorá ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie dovŕšila 18 rokov a neprekročila 35 rokov veku, zmluva o úvere na bývanie musí obsahovať aj záväzok veriteľa, že jej umožní odložiť splátky istiny úveru na bývanie alebo znížiť mesačnú splátku úveru na bývanie až na polovicu jej výšky počas 36 mesiacov, ak sa tejto osobe narodí dieťa alebo táto osoba si osvojí maloleté dieťa a táto osoba o to veriteľa písomne požiada v lehote do šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa alebo osvojenia si maloletého dieťaťa a k žiadosti priloží aj rodný list dieťaťa.  …“

Odložiť splátky sa dá, ale…

  • Úplný odklad splátok je možný len na pol roka (sú výnimky, ale pol roka je bežná odkladná doba, závisí to konkrétnej banky)
  • Odklad alebo poníženie splátok istiny môžete požiadať až na 36 mesiacov, ale to znamená úroky musíte platiť  úroky (t.j. ak máte splátku definovanú na 150 €, 65 € z toho môžu byť úroky). Úver sa vám predĺži a tak isto vznikne vyššia preplatenosť.
  • Ak ste požiadali o odklad splátok, ste evidovaní v Úverovom registri. To znamená, že ste vedení takpovediac ako neplatič. V budúcnosti vám to môže robiť problémy pri inom úvere , alebo pri refinancovaní terajšieho úveru.
  • Nezabudnite, že o odklad je možné požiadať iba do 6 mesiacov od narodenia bábätka (netýka sa hypotéky pre mladých – tam musíte požiadať o odklad ešte skôr)

Odkladajte, kým sa dá.

Ak máte úver a plánujete alebo čakáte dieťatko, je dobré na financie myslieť čím skôr. Ideálne je vytvárať si finančnú rezervu, aj keď na to človek v tomto období asi nemyslí. Keď však  máte znížený príjem počas materskej dovolenky a potom rapídne počas rodičovskej dovolenky, môže to zabolieť váš rozpočet.

Radšej práca popri materskej, ako odklad.

Ak už dieťatko máte a nastal tento problém, tak odporúčam si skôr privyrábať popri materskej, ako žiadať o odklad splátok. Napriek tomu, ak nemáte iné východisko, stále je lepšie požiadať o pozastavenie , či poníženie ako „len tak“ prestať platiť (to je najhoršie možné riešenie). Niektoré banky majú žiadosti vopred formulované, pri iných si žiadosť musíte sformulovať sami. Nesmú chýbať informácie ako: dôvod žiadosti – teda narodenie dieťatka, číslo zmluvy, vaše údaje, doba, na ktorú žiadate pozastaviť splátky. Tak isto nezabudnite vziať so sebou rodný list (kópiu by si už mal sám overiť v konkrétnej banke váš finančík). „Pri klasických hypotékach vám banka v žiadosti môže, ale nemusí vyhovieť. Najčastejším dôvodom býva nezamestnanosť alebo dlhodobá PN. Napríklad v SLSP majú podmienku, že PN musí trvať dlhšie ako 60 dní. Možno nie je ani tak dôležité,  čo si zobrať so sebou do banky, lebo keď sa niečo také deje, klient by nemal ísť do banky len raz, ale pred tým ako nevládze splácať sa tam má ísť informovať a aktívne svoju situáciu riešiť,“ hovorí finančný agent Martina Orosová.

Čo by ste odporučili rodine, ktorá nezvláda splácať svoj úver?

Odporučila by som tento problém aktívne riešiť vopred, keď sa už predpokladá, že nasledujúcu splátku si banka nebude vedieť zinkasovať. Keď „horí“, pomôže aj nastaviť si povolené prečerpanie na účte (kontokorent),  ak  vám to banka umožňuje. Tým predídete záznamu o meškaní splátky v úverovom registri. Nie je to však dlhodobé riešenie

2. Refinancovanie úveru.

Poznáme aj alternatívu refinancovania úveru. Môže pri nezvládaní splátok pomôcť rodine refinancovanie úveru aj ako dlhodobé riešenie?

Refinancovanie úveru je častým riešením. Pri nezvládaní splátok (a nielen vtedy) je dobré znížiť si úrokovú sadzbu, teda aj výšku splátky. Zdupľovať efekt nižšej splátky v ťažkej situácii a pomôže aj natiahnutie doby splácania. Pri hypotekárnych úveroch je maximálna doba splatnosti 30 rokov, pri spotrebných úveroch len 8 rokov. Štandardom býva podmienka dosplácať svoj úver do veku 65 rokov. To znamená, že človek 45 ročný má maximálnu dobu splatnosti 20 rokov. Existujú však banky, ktoré dokážu úver poskytnúť aj na dlhšie.

Vieme však, že banky si účtujú poplatky, ktoré sa veľmi nespomínajú. Čo obnáša refinancovanie úveru v súvislosti s poplatkami?

Refinancovaním úveru začnite v banke, kde úver máte. Nie je to pravidlom, ale môže vám to ušetriť čas aj peniaze na poplatky za prenos hypotéky.

Podobne však ako je to u mobilných operátorov vám cudzia banka (ktorá vás nepozná – teda nemáte v nej žiadny záväzok) dá často krát oveľa lepšie podmienky ako banka, kde dlhé roky načas platíte a máte u nich všetky doplnkové služby.

Existujú aj banky, ktoré vám spomínané poplatky preplatia, alebo zaplatia za vás a nie je ich málo.

Štandardné poplatky pri prenose úveru sú nasledovné:

1. Hypotekárny úver.

  • Prenos mimo výročia fixácie Vás bude stáť 1% z aktuálneho zostatku na úvere
  • Ak nemáte starý znalecký posudok na nehnuteľnosť pripravte si okolo 120 € a viac podľa typu stavby a lokality
  • 66 € kolok na katastri za zápis záložného práva banky

2. Spotrebný úver.

  • Ak je výška Vášho úveru pod 10.000 €, za predčasné splatenie nebudete platiť pokutu. Ak je úver vyšší, pokuta bude 1% zo zostatku.

3. Úver počas materskej.

Keď ste na materskej, či rodičovskej dovolenke a sama žiadate o úver, tak väčší úver nedostanete nikde. Všade je potrebné dokladovať príjem a podľa nového zákona pôžičku nedajú už ani nebankové subjekty. A na tie si aj tak treba dávať pozor. Národná banka Slovenska pred nimi varuje.

V prípade, že žiadate o úver (hoci aj hypotekárny) s manželom, musí vaša spoločná bonita spĺňať určitú hranicu, aby po odpočítaní životného minima na všetkých členov rodiny a tiež  všetkých ostatných záväzkov ostalo toľko aby vám úver schválili. Každá banka má na to iné parametre. Dôležité je však ostať v pluse.

Čo sa ráta do bonity (príjmu) klienta?

Bonitu klienta určuje každá banka individuálne. Pri posudzovaní bonity sa vychádza najmä z aktuálneho príjmu rodiny, počtu členov domácnosti a existujúcich záväzkov. Kredit vám pridá vysokoškolské vzdelanie a dlhodobé stabilné zamestnanie (aspoň partnera, keď ste na materskej-rodičovskej). Banka zohľadňuje aj ďalšie faktory, ako napríklad doterajšiu platobnú disciplínu pri úveroch, či máte niečo našetrené a či ste jej existujúcim klientom.

Z bonity klienta sa potom sťahujú ostatné záväzky a životné minimá na všetkých členov rodiny. Životné minimum, ktoré sa sťahuje pri kalkulovaní úveru je stanovené každou bankou inak, alebo je na to určená suma 200 €? Je to na každého člena rodiny rovnaká suma, alebo sa líši dieťa – dospelý?

Životné minimum je stanovené každou bankou inak ale nečakajte extrémne odlišnosti.

Za dospelú osobu sa odrátava 200 €

Za druhú dospelú osobu 140 €

Za každé dieťa 91 €

Napríklad známa banka si sťahuje za 2 dospelých a 1 dieťa 426,70 € ako životné minimum. Pri známej stavenej sporiteľni je to 431 €.

V prípade, že si rodina potrebuje požičať menšiu sumu peňazí, čo by ste odporúčili, aby preplatili čo najmenej? Na čo by si mala dať pozor?

Všetky vyššie spomínané úvery aj napriek nízkym úrokovým sadzbám na trhu patria k najdrahším. Nevýhodou je vyššia úroková sadzba a krátka doba splatnosti(nie každý sa dostane k reklamovaným 3,50%). Dlhšiu dobu splatnosti a pritom nič nezakladať viete získať cez stavebnú sporiteľňu. Aby klient preplatil čo najmenej, odporúčam úver z budúcich úspor čím skôr zlikvidovať, prípadne spojiť s hypotekárnym úverom.

Riziká v oblasti financií na nás číhaju všade. A tiež chyby z nedostatočnej informovanosti. Akých rizík, či najčastejších chýb  by sa mala rodina vyvarovať, alebo o čom si vopred zistiť informácie?

Ak si riešite nový úver odporúčam si dať vyhotoviť ponuky zo všetkých bánk. Teda nie len z tej, kde mám bežný účet. RPMN(ročná percentuálna miera nákladov) je podľa zákona akýsi ukazovateľ všetkých poplatkov spojených s úverom vyjadrený v percentách. Pri návšteve pobočky sa s tým stretnete.

  • Najčastejšou chybou je porovnávať úver podľa RPMN, hoci vo všetkých médiách počuť, že takto to je správne. Každá banka si to číslo ráta po svojom, a preto si radšej náklady spojené s úverom vyrátajte sami – v každej banke samostatne alebo sa poraďte s nezávislým odborníkom.
  • Druhou najčastejšou chybou je nechať sa „prehovoriť“ vo svojej banke, že refinancovanie sa vám neoplatí. Skúsený finančník vám vyráta všetky plusy aj mínusy refinancovania.

Aj tu sa vyvarujte porovnávaniu úspory na najbližších 20 či 30 rokov. Zaručene určiť úsporu sa dá len do doby, do kedy má klient zafixovaný úrok.

Najčastejšie je to prvých 5 rokov – vtedy vám banka či sporiteľňa garantujú úrok. V bankách sa tieto úroky menia – väčšinou rastú. Avšak preplatenosť vám vypočítajú podľa prvých piatich rokov a aplikujú to na celú dobu splácania (napr. 30 rokov) – čo určite nebude pravda. Napr. v určitých sporiteľňach vám pri takýchto úveroch oznámia známu úrokovú sadzbu, a je vysoko pravdepodobné, že sa nebude meniť a ak áno tak len o nejaké stotiny.