O nás

Firma Spinak s.r.o. sa zaoberá finančným sprostredkovaním vo všetkých sektoroch finančného trhu. Ako Podriadený finančný agent v sektore poistenia a zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia je zapísaná v registri vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom 217829.

 

Už samotné motto firmy „Sprostredkovanie inak“ poukazuje na to, že hoci má finančný sektor zlé a pošramotené meno, existuje firma, ktorá prispieva k zlepšeniu a prinavráteniu dôvery v tomto segmente.

 

Jasným dôkazom sú semináre cyklu „Ako vydrbať so systémom“, kde nechávame nazrieť do „našej kuchyne“ a odkrývame fakty, ktoré sú často krát finančnými sprostredkovateľmi a inštitúciami pred verejnosťou zamlčované.